Mambo ya kuzingatia ili kupata Kibali cha Vyombo vya Kusafirishia maziwa