Njia bora za Utunzaji, Ukusanyaji na Usafirishaji wa Maziwa