Bodi ya Maziwa kufanya mafunzo kwa wakaguzi wa Mifugo na Mazao ya Mifugo